Not 14 - Utdelning

Utdelning från allmännyttiga bostadsföretag får som högst uppgå till 2,52 procent av kontant tillskjutet aktiekapital. Utdelnings­taket beräknas som den genomsnittliga statslåne­räntan 2012 plus en procentenhet. Utdelningen får dock inte överstiga företagets resultat för räkenskapsåret 2012. Begränsningen regleras i 3 § (2010:879) om kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag.

På årsstämman 2013-03-19 kommer en utdelning avseende 2012 att föreslås om 1 713 kkr, vilket motsvarar 2,52 procent av aktiekapitalet 68 000 kkr. Utdelning avseende 2011 uppgick till 2 427 kkr.